Ville ick ni att en rentav pratade tillsamman dig ifall konsumgange nar ni var juveni?

Ville ick ni att en rentav pratade tillsamman dig ifall konsumgange nar ni var juveni?

Det finns e takti att tilltal unga killar om goka, saso ej endast koper forsavit struktu sam konssjukdomar, inte me forsavitt aktning, skriver Tanvir Mansur.

En som kunde vagledning de, saso psykiskt holl dej inom handen nar ni hade banka baver for ett gangen.

Stav mig hade det varit vart kopiost forsavit mi hade haft nagon sasom kunde besvara pa fragor samt belysa prylar pa ett pedagogiskt fason. Ideligen ar det sa att vuxna inneha besvarligt att pladdra ifall kuttra sju. Det ar som att dom tvart blir nervosa nar fragorna kommer opp, och icke vet underbe de skal respondera.

Sam forsavitt det gar att tanja ut definitionen utav det begreppet kommer fler skutt pa taget

Jag befinner si nagon signifikativ san manniska. Eftersom blev mi frejdig nar sjalv tittad att det har kommit ut ett ny version itu boken vordnad – ett sexbok stav killar.

Forfattaren, Inti Chavez Perez, hade arbetat som journalist inom flera ar nar han fick opp en intresse pro fragor sexualitet samt maskulinitet. Han blev engagerad i RFSU och borjade verka tillsamman banka baver- och samlevnadsundervisning gallande skolor.

Boken ar en utfal it samtalen han hade under den tiden. Hur sa killarna namn styrde utformningen av boken. Varje avsnitt skanke exempel pa foremal sasom killar age sagt, alternativ fragat ifall. Andock saken da slanger likasa in viktig statistik samt forskning.

Den etta utgavan age redan anvants pa skolor, socialtjanster sam SIS-hem pro brottsdomda ungdomar. Nu age den uppdaterats samt ges ut gallande tolv skilda tungoma for att spridas internationellt.

Det befinner si en beharskad och pedagogisk mentor darfor att pladdra ifall ligga med, andock likasa forsavit rattighete sam homofobi. Chavez Perez Tjeckian kvinnor dejting tar op goka tillsammans flickor och tillsamman killar.

Darutover finns det massa forestallningar om ligga med

Den utspelar aven forsavit underbe lov ar sam kan vara, alternativ hurs det befinner sig relevant att kommunicera forsavitt sina emotioner. Det ar saso att innehava ett storebror som tala med en.

Samtlig fragor saso nago juvenil kille kan grubbla sig be om nagot finns det replik gallande i boken. A »spelar storleken betydels?« mo »hur astadkommer jag etta gangen?«.

Skad saken da forklarar tyvarr inte hurdan karl »flossar«. I sam for sig antaga mig icke att markli ungdomar vill instruera sig om ett danstrend som slutade finnas popular ino somras. Aven om mig sol aven fortsattningsvis flossar darfor att lamna avtryck kungen folks.

Nar killar befinner si malgruppen, sa behover ni utga av deras erfarenheter villig e tungomal som de fattar. Eftersom kan grejer som kan finnas sjalvklarheter for flera vuxna, tarv forklaras mycket grundligt.

Och det befinner si det som befinner sig odl tacksamt med boken. Det finns en fason att tilltala unga killar om ligga med, saso icke endas handlar forsavitt anatomi sam konssjukdomar.

Endas sa sent som i mars i ar slapptes nago oversatt bok fran USA som sprider faktafel forsavit modomshinnan. Darfor ar det betydelsefullt att den arme myten krossas, sam att aktning sprids villig fler sprak annu svenska spraket.

Framforallt tycker om sjalv approachen sasom Chavez Perez inneha. Att det koper forsavitt vordnad. Han skriver »Om man vill vara fint i lov sam goka maste karl samt befinna vordsam. […] Om herre vill befinna hovlig racker det ideligen tillsammans att exekvera andra saso karl jag vill bliva behandlad. Skad nar det kommer at flickor ar det fa sarskilt. Ehuru vi lever inom e by darborta flicko saso grupp har mindre overhet, befinner si det aven vanligare att tjejer moter respektloshet.«

Sedan ger han atskilliga pro kungen hurdan kvinn age blivit behandlade itu killar ino flock. Bland ovrig hur normalt tafsning befinner sig ino plugge och att flicko blir kallade slampor.

Dett befinner sig mycket hogt iq. Mig anta att dom majoriteten folk vill kika sig sjalva sasom nagon saso visar aktning.

Pro folk sasom ar respektfulla blir villig lang sikt mer lyckade inom lov sam sex. Sam vi tillat e forbattring klimat inom samhallet ifall vi ocksa befinner sig det.

Folj Dagens Arena villi Facebook sam Twitter, sam prenumerera pa vart nyhetsbrev darfor at haffa fraktio granskande journalistik, nyheter, menin samt sanka.

Tag Cloud:

Leave a comment