Appar som Tinder och Spotify ledsen dyster i timmar efter troligt Facebook-haveri

Appar som Tinder och Spotify ledsen dyster i timmar efter troligt Facebook-haveri

Flera populara appar, daribland Spotify, kraschade i flertal timmar hos flertal konsument. Orsaken sades besta att tjansterna ar integrerade kontra Facebook – som drabbades av tekniska problem.

Johannes Karlsson

Ett stort antal populara mobilappar borjade utbredd -tiden kungen fredagen braka pro flertal brukare i Apples operativsystem IOS, som anvands i Iphone.

Rapporter kommer fran laka varlden ifall att apparna automatiskt stangs av sa flinkt de oppnas i telefonen. Exakt hur flera olika appar eller enskilda anvandare som ar drabbade ar daremot oklart.

Men tillika mer lokala aktorer i Sverige som ljudbokstjansten Storytel och tv-tjansten Viaplay VPLAY B -2,53% Dagens progress varenda berorda.

Den exakta orsaken till storningarna ar inte bekraftad, men samtliga tjanster inneha som gemensamt att deras inloggningsprocess ar integrerad mot Facebook .

Gallande sin plattform pro utvecklare bekraftar anstallda hos techjatten att de inlett en felsokning fran det tekniska problemet – pro att senare gno gallande en eventuell losning.

Amnen att passa

  • Facebook Observera
  • Viaplay Bevaka
  • Spotify Iaktta
  • Tiktok Bevaka
  • Tinder Iaktta

Foretagare: tank pa det arme om du ska bringa formansbil under 2023

Planerar du att frambringa formansbil till ditt affarsverksamhet? Enar bor du gora din research ordentligt. De senaste aren inneha Regeringen namligen genomfort flertal stora regelandringar som utfor att man behover klura bade en och tva ganger innan man skaffar bil till bolaget. Anders Nilsson, skatteexpert pa den automatiserade bokforingstjansten Wint, gar igenom va som galler.

Flertal svenska foretagare erbjuder sig sjalva och eventuella anstallda mojligheten att bli underkand en formansbil, det vill beratta en bil dar arbetsgivaren star pro kostnaderna och den som nyttjar bilen beskattas for formanen som om det vore ett tillagg gallande lonen.

– Formansbeskattningen baseras gallande bilens formansvarde som i sin svang beraknas utifran en schablon forut baksida av underben Skatteverket anser att annorlunda bilmodeller med eventuella komplettering ar varda, berattar Anders Nilsson som jobbar som skatteexpert gallande den automatiserade bokforingstjansten Wint.

– Reglerna runtom formansbilar justeras med plan mellanrum och bundenhet pa om det ar du som jord agare fran foretaget som amna ha bilen, eller om den erbjuds till en personal sa finns det annorlunda saker att ta hansyn till, sa det galler att halla sig uppdaterad, fortsatter han.

Flera regelandringar paverkar formansvardet

Anders berattar att Regeringen genomforde tre stora regelandringar under 2021 som overlag gjorde det mindre formanligt an tidigare att ha en formansbil. Detta foljdes darefter upp under 2022 med dels den slopade klimatbonusen och dels en regelandring som paverkade berakningen fran formansvardet pro miljoanpassade bilar.

– I och med att miljobilar oftast ar dyrare i inkop an bilar utan miljoanpassningar finns det speciella bestammelser om formansvardet. Innan den senaste regelandringen jamfordes miljobilar med en snarlika karra utan elteknik for att rakna fram formansvardet. Det kunde till foredome besta likadan bilmodell fast med en bensin- eller dieselmotor. Problemet med den metoden var att flertal fran de senaste miljobilarna ej inneha nagon ekvivalens. Att hitta en ”liknande modell” varenda lattare sagt an gjort, berattar Anders och fortsatter:

– Den nya berakningen innebar att istallet for att vaga miljobilen med en bil utan elteknik utgar man istallet fran nybilspriset. Forandringen innebara i praktiken att tva olika bilmodeller som kostar identiska kopiost fungerar jeevansathi far samma formansvarde oavsett ifall det ar en miljobil eller en karra som drivs pa bensin eller diesel.

Lonar det sig med formansbil?

Anledningen till att berakningen av formansvarde justeras ar pro att bilformanen ska reflektera den faktiska kostnaden fran att ha korresponderande bil enskild. Det i sin tur leder till att det i flera fall gar att ifragasatta ifall det minsann ar formanligt att kora en formansbil, eller ifall du minsann oforandrad beredvilligt kan inforskaffa eller leasa bilen som privatperson.

– Det finns saklart lagen enar en formansbil ar attraktivt – kanske i synnerhet for foretagets agare. Men forut de flesta ar det i sa fall smart att rakna lite extra gallande valet av bilmodell. Darutover kan det sannerligen bli mer lonsamt att leasa bilen an att anskaffa den. Om du leasar genom foretaget far du till exempel dra av halva momsen. En tumregel ar att om formansvardet ar lagre an kostnaden pro att leasa bilen brukar det besta lonsamt med leasingbil, avslutar Anders.

Kostnadsfritt webinar ifall formansbil

Den arme veckan har du som driver naringsverksamhet opportunitet att hora Anders redogora mer om regelverket runtom formansbilar i Wints webinar ”Tjanste- & formansbil 2023 – allt du behover veta”. Har kan du anmala dig och se det live den 16 maj eller ladda ner det i efterhand.

Tag Cloud:

By Alejandra

Leave a comment